कंपनी शो

कारखाना

कंपनी इमारत

कंपनी इमारत

कंपनी इमारत

कार्यालय-1

कार्यालय

इंजेक्शन-वर्कशॉप-१

इंजेक्शन कार्यशाळा

इंजेक्शन-वर्कशॉप-2

इंजेक्शन कार्यशाळा

मुद्रांकन-कार्यशाळा-1

मुद्रांकन कार्यशाळा

मुद्रांकन-कार्यशाळा-2

मुद्रांकन-कार्यशाळा

उत्पादन लाइन -1

उत्पादन ओळ

साहित्य-तयारी-क्षेत्र

साहित्य तयार करण्याचे क्षेत्र

साहित्य-क्षेत्र

साहित्य क्षेत्र

पॅकेजिंग लाइन

पॅकेजिंग लाइन

गोदाम -1

कोठार

गोदाम -2

कोठार

तयार-उत्पादन-गोदाम-1

तयार उत्पादन गोदाम

तपासणी-क्षेत्र

तपासणी क्षेत्र